Tilsyn.nu er den eneste konsulentvirksomhed i Danmark, som beskæftiger sig professionelt med hjemmeundervisning og tilsyn. Vi arbejder ud fra et princip om høj faglighed og en professionel tilgang til et emne, der kan være en væsentlig udfordring for kommuner og tilsynsførende.

 

Tilsyn.nu tilbyder en bred vifte af produkter inden for tilsyn med hjemmeundervisning

Tilsyn med hjemmeundervisning

Vi fører tilsyn med hjemmeundervisning i en række danske kommuner.

Kommunerne har valgt os som samarbejdspartner, da vores mangeårige erfaring med hjemmeundervisning og tilsyn gør, at vi kan levere et professionelt tilsyn, der sikrer, at de pågældende elevers undervisning og trivsel står mål med, hvad der kræves i folkeskolen.

Vi har indgående kendskab til lovgivningen på området samt nyeste forskning om undervisning og didaktik, som danner basis for såvel udførslen af tilsynet som afrapporteringen til kommunen. 

Vores viden om hjemmeundervisning gør os i stand til at opnå et konstruktivt samarbejde med hjemmeunderviserne og hjælpe dem til at opbygge en undervisningspraksis, der tilgodeser både barnets faglige og udviklingsmæssige trivsel.

Samtidig sikrer vi, at kommunalbestyrelsen overholder sine forpligtelser om at sørge for, at den konkrete hjemmeundervisning står mål med folkeskolens.  

Kursusvirksomhed

Vi afholder jævnligt kurser og seminarer for tilsynsførende, der står foran at skulle starte et tilsynsforløb eller ønsker at opkvalificere deres eksisterende tilsyn. 
Kurserne bygger på vores brede erfaring med tilsyn samt vores viden om området. De er struktureret som fleksible moduler, der kan tilpasses deltagerne, og vi prioriterer en god vekselvirkning mellem faglige oplæg, dialog og øvelser, så alle spørgsmål og emner dækkes grundigt. 
Efter kurset er deltagerne godt rustet til at varetage tilsyn med hjemmeundervisning. 
På kurset besvarer vi bl.a. følgende spørgsmål:

 • Hvordan tolker man loven i forhold til hjemmeundervisning?
 • Hvordan sikrer man, at hjemmeundervisningen står mål med, hvad der kræves i folkeskolen?
 • Hvad skal man være opmærksom på ved tilsyn?
 • Hvordan opbygger man et velfungerende samarbejde med hjemmeunderviserne?
 • Hvilke evalueringsformer giver bedst udbytte i forbindelse med tilsynet?
 • Hvilke former for hjemmeundervisning kan man møde som tilsynsførende, og hvordan forholder man sig til dem?

Kurserne kan tilrettelægges som fysiske møder eller som online webinarer.

Rådgivning

Tilsyn.nu rådgiver både kommuner og skoler omkring tilsyn med hjemmeundervisning. Vores erfaring med tilsyn gør os i stand til at vejlede i alle aspekter af tilsynet fx:

 • Udarbejdelse eller kvalitetssikring af kommunens retningslinjer og procedurer for tilsynet
 • Opbygning af god tilsynspraksis
 • Udvikling af evalueringsmetoder i forbindelse med tilsyn
 • Forståelse og tolkning af loven 
 • Anvendelse af tests og prøver i forbindelse med tilsynet
 • Samarbejde og konflikthåndtering i forbindelse med tilsyn
 • Præsentation og analyse af forskellige former for hjemmeundervisning

Kontakt os for at høre nærmere.